Pravouhlé prevodové motory a paralelné hriadeľové prevodové motory: porovnanie výkonu

Poloha hriadeľa elektromotora vzhľadom na výstupný hriadeľ reduktora rýchlosti je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon a správanie sa prevodových motorov. V tomto ohľade nájdeme dva hlavné varianty: motory s pravouhlým prevodom a.k.a. šnekové motory a motory s paralelným hriadeľovým prevodom. Ak sa pozrieme na ich vlastnosti, účinnosť, hladinu zvuku alebo trvanlivosť, všimneme si významné rozdiely, ktoré ich robia viac alebo menej vhodné pre každú aplikáciu. Chcete vedieť prečo?
 
Charakteristiky pravouhlých prevodových motorov

Pravouhlé prevodové elektromotory sa vyznačujú tým, že majú hnací hriadeľ (hriadeľ motora) a výstupný hriadeľ reduktora rýchlosti, ktoré sú od seba 90 stupňov. V závislosti na požiadavkách na prevod sa hriadele môžu krížiť na jednej rovine alebo na dvoch rovnobežných rovinách, čo by malo za následok axiálny pohyb.

Keď sa odvolávame na ich konštrukciu, dokážeme dosiahnuť také riešenie pomocou závitovkových skrutiek a závitovkových kolies, ktoré sú schopné používať ozubené kolesá rôznych typov zubov a dokonca kombinovať rôzne typy ozubených kolies. V prípade jednostupňových redukčných prevodoviek sú najčastejšie používané kužeľové prevody a šnekové pohony. Čo sa týka posledne menovaných, a keďže pracujú s krátkymi stupňami (s vysokým prevodovým pomerom), redukčné zariadenia s pravouhlým prevodom ponúkajú samosvorné funkcie.

Najbežnejšie príklady:

    Šikmé ozubené prevodovky s pravouhlým prevodom. V rámci týchto prevodových motorov nájdeme tie, ktoré využívajú pretínajúce sa hriadele, ktoré používajú priame, šikmé alebo špirálové kužeľové kolesá.
    Hypoidné prevodovky so špirálovými kužeľovými prevodmi, v ktorých sú hriadele umiestnené v pravom uhle s posunutým hriadeľom. Tu stojí za zmienku, že kužeľové prevodovky ponúkajú vyšší prevodový pomer na stupeň ako u klasických kužeľových prevodov.

Napokon, redukčné prevodníky s pravouhlým prevodom s kužeľovými kolesami môžu byť kombinované s inými typmi reduktorov rýchlosti, ako sú planétové reduktory rýchlosti, čo umožňuje veľkú všestrannosť v aplikáciách vďaka širokému rozsahu prevodových pomerov.
Prečítajte si o frekvenčnom meniči

Použitie pravouhlých prevodových motorov

Tento typ servopohonu je úzko spojený s aplikáciami, kde je významné obmedzenie priestoru. Dosiahnutie správnych hodnôt rýchlosti, krútiaceho momentu a účinnosti v malých priestoroch nie je také jednoduché a preto tento prevodový motor môže v tomto prípade ponúknuť výkon, ktorý lepšie vyhovuje našim potrebám. Okrem tohto konceptu je jeho kompaktná konštrukcia vlastnosťou, ktorá je na pamäti.

Môžeme tiež zvoliť tento prevodový motor, keď naša aplikácia vyžaduje uhlové usporiadanie medzi ovládačom a výstupom.

Nakoniec, tento model bude pre nás užitočný v prípadoch, keď vstupný hriadeľ musí byť dutý, alebo vyžaduje sadu prídavných zariadení.

Niektoré z jeho bežných aplikácií môžu byť ako servopohony v automatických posuvných dverách alebo systémoch otvárania okien.

 
Nevýhody pravouhlých prevodových motorov

    Všeobecne povedané, pravouhlý prevodový motor má nižší výkonový pomer ako variant paralelného hriadeľa. Kužeľové prevodové stupne tu vytvárajú veľké ťahové a radiálne sily. To má za následok zvýšenie straty výkonu pre každú fázu ovládača.
    Tento typ prevodového motora má tendenciu byť hlučnejší, najmä v prípade hypoidných prevodoviek.
    Má komplexný dizajn.
    Má nízky krútiaci moment v

Share